Langhøj Dagtilbud
Dagplejen

Der er 4 dagplejere, bosiddende i distriktet henholdsvis i Asp og Vejrumstad. Børnene er i dagplejen fra 0 år og til den måned de bliver 2 år og 11 måneder. Hvor de starter i børnehave.

Dagplejerne er en del af dagtilbuddet og derved prioteres samarbejdet meget højt.  Dagplejerne mødes i legestue i Langhøj Dagtilbud en gang om ugen, samt deltager i diverse forløb såsom emneuger, certificeringen til Sangglad distrikt osv. Dagplejerne har også heldagslegestue i Vejrum Fritidscenter en gang om måneden. Derudover er der i dagplejen gang i diverse kreative aktiviteter, leg, gymnastik, sange m.m. hos hver enkelt dagplejer hver dag, både inde og ude.

Når den enkelte dagplejer har fri eller er syg, er der gæstepleje i vuggestuen eller hos en af hendes kolleger, hvis denne har færre end 4 indskrevne børn.

I venstre side kan du trykke på dagplejernes navn, og se deres profiler.

KONTAKT INFORMATION
Langhøj Dagtilbud
Bækvej 6, Asp
7600 Struer
Telefon:
96 84 89 40
langhoej@struer.dk
irs@struer.dk