Langhøj Dagtilbud
Mariehønens åbningstider

Mandag  6 - 17

Tirsdag  6 - 17

Onsdag  6 - 17

Torsdag 6 - 17

Fredag   6 - 16

I Struer kommune har vi fællespasningsdage, se disse under fællespasning.

Foruden disse dage har Langhøj Dagtilbud lukket 3 uger i sommerferien, hvor børnene kan blive

passet i Struers midt by. I 2019 er disse uger 28-30.

KONTAKT INFORMATION
Langhøj Dagtilbud
Bækvej 6, Asp
7600 Struer
Telefon:
96 84 89 40
langhoej@struer.dk
irs@struer.dk