Langhøj Dagtilbud
Dorthe
 Navn: Dorthe Groth
 Adresse:  Bækvej 12
 Født:  1962
 Ansat: 1993
 Dyr: Høns, kaniner og fugle
 Røg: Hele distriktet er 100 % røgfrit
Åbningstid:   Mandag – torsdag: 6.45 – 16.30
  Fredag: 6.45 - 15.45
   

Jeg tilbyder:

  • et trygt sted for børnene, med vægt på stabile rammer og rutiner
  • daglig træning i at gøre børnene selvhjulpne
  • en hverdag, hvor vi prioriterer at lege ude (hvis vejret er til det)
  • et godt forældresamarbejde med gensidig tillid.

Mine fysiske rammer:
Jeg bor i hus ca. 1 km uden for Asp by, med masser af udenomsplads.
Dagplejen er i mit køkken /alrum med tilhørende legeværelse.
Udenfor har jeg en stor have/gårdsplads, hvor der er græs, fliser, bakker, træer mm.  
Her går vi på ujævnt terræn, tager på skovtur imellem træerne, og hvad vi ellers finder på.
Derudover kan vi cykle, gynge og lege i sandkassen.
Herudover har jeg en overdækket terrasse, hvor vi kan spise og lege.
Jeg bor tæt på Spejderskoven, som vi af og til besøger.  Vi går også på besøg i børnehaven, så børnene bliver kendt med stedet, inden de skal starte.
Vi går på besøg og får besøg af mine kollegaer.
Jeg har et ”rum” hvor barnevognene altid kan stå lunt og tørt ugen igennem.

Vores dag:
Jeg tilbyder morgenmad til børn der kommer før kl. 07.30.
Vi synger, leger og øver børnenes motorik hver dag. Vi tegner, maler, læser bøger, laver puslespil, perler, leger sanglege, høre musik og bager.
Kreative ting har vi gang i af og til, dog specielt op til højtiderne.
Vi er i legestue enten i Langhøj Hallen eller Mariehønen en gang om ugen. 
Den sidste mandag i måneden er vi i heldagslegestue i Vejrum Fritidscenter, hvor børnene
bliver afleveret og hentet, og jeg tager mad med. Dagplejerne skiftes til at arrangere forskellige 
aktiviteter hver gang.
Bogbilen kommer til Asp ca. 1 gang om måneden, hvor vi er forbi for at låne bøger.
Jeg arbejder ud fra læreplanerne og udarbejder et kompetencehjul på det enkelte barn, som bruges som udgangspunkt til 3 mdr. samtalen og igen ca. 3 mdr. før barnet starter i børnehaven.
Kompetencehjulet overgives derefter til børnehaven.

Mig selv:
Jeg er gift med Allan, som er hjemme noget af tiden, idet han arbejder på døgninstitution med voksne handicappede.
Vores 3 børn er voksne og for længst flyttet hjemmefra.
Jeg har mange års erfaringer som dagplejer, ser mig selv som en udadvendt, kreativ, humoristisk og omstillingsparat person.
Jeg har ord for at være imødekommende, omsorgsfuld og vellidt af både børn og forældre – en som er med på nye ideer og tiltag.

Velkommen i min dagpleje

Indendørs areal          Luftfoto af dagplejen

Dorthe
KONTAKT INFORMATION
Langhøj Dagtilbud
Bækvej 6, Asp
7600 Struer
Telefon:
96 84 89 40
langhoej@struer.dk
irs@struer.dk