Langhøj Dagtilbud
Tilsyn i dagplejen

Alle tilsyn i dagplejen sker i henhold til Dagtilbudslovens § 5.
Formålet med tilsynet er bl.a. at sikre det pædagogiske arbejde lever op til de pædagogiske læreplaner, børnemiljø, kommunens værdigrundlag og den børnepolitiske målsætning. Tilsynet skal sikre børnenes trivsel og udvikling, sikkerhed og god hygiejne samt dagplejers trivsel og arbejdsglæde.

Følg linket: Tilsyn i den kommunale dagpleje og læs mere om hvem der fører tilsynet, omfanget af tilsyn, tilsynstyper, hvad der yderligere føres tilsyn med, om tilsynsrapporter og dokumentation.

KONTAKT INFORMATION
Langhøj Dagtilbud
Bækvej 6, Asp
7600 Struer
Telefon:
96 84 89 40
langhoej@struer.dk
irs@struer.dk