Langhøj Dagtilbud
Traditioner

FORÆLDREMØDE: I Mariehønen holder vi forældremøde en gang om året, hvor vi inviterer alle forældre i børnehaven, vuggestuen og dagplejen. Mødet er den første torsdag i november.. På dette møde informeres der om, hvad der rører sig i instituen, oplæg om relevante emner eller foredrag, samtidig er der også valg til forældrebestyrelsen.

FORÆLDREKAFFE: Foældrebestyrelsen arrangerer, i løbet af vinterhalvåret, forældrekaffe for alle, som har tid. Der er kaffe og kage i børnehaven fra ca. 14.30-16. Her er der mulighed for at se og tale med bestyrelsen samt de andre forældre og personalet i børnehaven.

JULESTUE: Hvert år første fredag i december har vi julestue. Der spises æbleskiver og drikkes gløgg/saftevand, hygges i værksteder og de ældste børn går Lucia-optog. Dette arrangement er ofte udendørs.

"SMID OVER BÆKKEN FEST" : Den sidste børnehavedag i februar, sender vi alle førskolebørn over bækken til deres nye SFO. Børnene smides over bækken af personalet fra børnehaven, hvorefter de tages i mod af personalet fra SFO´en. Det er en stor dag for både små og store, samt forældre. Alle inviteres til at deltage i festen. Der er forældrekaffe efterfølgende for førskoleforældrene i SFO´en.

BEDSTEFORÆLDREDAGE: Om forået har vi en tradition med at invitere børnenes bedsteforældre til rundstykker og lidt sang, og hvis vejret tillader det er vi ude og lege lidt på legepladsen. En dejlig dag som både børn og bedsteforældrene er meget glade for.

FØDSELSDAGE: Vi fejrer børnenes fødselsdage. I vuggestuen og dagplejen aftales det med personalet, hvordan det skal fejres. I børnehaven fejres det på barnets stue første år, andet år har vi, hvis det ønskes, mulighed for at komme hjem til barnet og fejre dagen - ønskes det også fejret i børnehaven det andet år aftales dette bare med personalet. Tredje og sidste år, holder vi fællesfødselsdage i barnets gruppe. Børnene fejres en gang i måneden, der holdes fødselsdagsmøde med de pågældende børn, den måned de fylder år. Her skal børnene i fællesskab finde ud af, hvad der skal serveres og hvilke lege der skal leges til festen.

LIDT AF HVERT: Udover ovenstående har vi mange små tilbagevendende begivenheder gennem året. I Dagtilbuddet får vi af og til påske besøg af Påskekyllingen, som lægger æg ud til børnene. I december får vi besøg af Husnisserne som på skift kommer med børnene hjem, og så får børnene også besøg af julemanden. I december går vi også over i kirken, og hører lidt om julen fra vores lokale præst.

KONTAKT INFORMATION
Langhøj Dagtilbud
Bækvej 6, Asp
7600 Struer
Telefon:
96 84 89 40
langhoej@struer.dk
irs@struer.dk