Langhøj Dagtilbud
Tilsyn

Her er tilsyns rapporten gældende for Langhøj Dagtilbud.

Tilsynsrapport

KONTAKT INFORMATION
Langhøj Dagtilbud
Bækvej 6, Asp
7600 Struer
Telefon:
96 84 89 40
langhoej@struer.dk
irs@struer.dk